Mantarlar ve Tarımda Kullanımı

Hayatımızın her aşamasında mantarlarla iç içeyiz. Heryerdeler. Ağaçların birbirleriyle konuşmasını sağlıyorlar. Organik maddeyi parçalıyorlar. İnsan gıdası olan pek çok türü var. Evin bir odasında rahatlıkla yetiştirilebilir.

Bakalım mantar türleri nelerdir.

1.Parçalayıcılar – Saprophytic mantarlar kompleks karbon yapıları çürütürler. Ağaçlardaki selüloz bu kompleks karbon yapıların başında gelir. Ayrıca organik asitlerden fulvik asidi üretirler ve topraktaki humusu desteklerler. Toprakta humus olarak bulunan karbonun yüzyıllarca kalmasını sağlarlar

2.Fırsatçılar – Mikorizal mantarlar bitkilerle simbiyotik ilişki kurarak köklerden aldıkları şekerlere karşılık mineralleri vererek ödeşirler. Hipoteze göre bitkilerin denizlerden karalara çıkarak evrilmesine mikorizal mantarlar yardım etmiştir.

3.Yamyamlar – Hastalık yapan mantarlar örneğin Verticillum gibi zeytinlere dadanan mantar çok büyük ekonomik kayıplara neden olabilir. Bitkiye nüfuz ederek çürümesine neden olurlar. Patojen mantarlar toprakta her zaman bulunur ama biyo-çeşitlilik varsa genelde aktif olamazlar.

Tarım yaparken özel olarak belli bir mantar türünü hedef alıp çoğalmasını sağlamak neredeyse imkânsız. Misel, mikoriza, yardımcı mantarlar diye satılan pek çok ürün de aslında koca bir kandırmaca. Topraktaki dengeler yerindeyse, humus, organik madde, karbon, mineral varsa zaten bu mantarlar için elverişli ortam oluyor ve ürüyorlar. O yüzden minik sebze bahçelerinde, hobi bahçelerinde dahi mantarların varlığına malç ve Kore Doğal Yöntemleri ile destek vermek gerekiyor.

Bütün bitkiler mantarları seviyor mu? Tabii ki hayır. Bazı bitkiler mantarlarla arkadaş değildir. Turpgiller ailesi (hardal, kanola, brokoli), ıspanakgil ailesi (pazı, ıspanak) ve proteas ailesi (makademia, banksia) mantar sevmez.

Bu bitkileri yetiştiriyorsanız ekim nöbeti yaparak dönüşümlü ekmeniz gerekiyor ki topraktaki miseller azalmasın. Mizeller azalırsa toprağınız çoraklaşmaya ve hatta çölleşmeye başlar.

Ekim nöbeti doğal bir olay değil. Doğada ekim nöbeti yerine miras döngüsü var. Bir bitki yeşerir, büyür ve ölür. Arkasında bıraktığı humus, kökler vesaire başka bitkiler tarafından miras alınarak kullanılır. Sanırım yeni bir deyim yarattım: MİRAS DÖNGÜSÜ

Çiftçi olarak hayatı, bitkileri, ilişkileri ve doğayı algılama felsefeniz geliştirip, kullanacağınız teknolojiyi de o felsefeye uydurmanız gerekiyor. Nasıl çiftçilik yapacağımız doğa ananın öğretilerinde saklı. Aslında saklı falan değil tabii gözümüze sokarcasına ortada ama tarım öyle büyük bir endüstri ki petrol, enerji, hammadde, iş gücü ve küresel finans pazarları bu ortalıkta duran bilgiyi görmemizi engelliyor.

Posted in Permakültür, Türkçe and tagged , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.