Esrar – Kenevir – Ot

Kanada 17 Ekim 2018 günü keyif için esrar kullanımını serbest bıraktı. Amerikanın bazı eyaletleri, Meksika, Belize, Kosta Rika, Jamaika, Arjantin, Kolombiya, Ekvador, Peru, Uruguay, Kamboçya, Laos, Kuzey Kore, Belçika, Italya, Hollanda, Portekiz, İspanya, İsviçre, Arnavutluk, Çekoslovakya, Estonya, Rusya, Ukrayna, Avustralya ülkelerinde ya serbest olarak içilebiliyor (gramaj kuralı var) ya da hastalara reçete ile verilebiliyor.

Esrar bir çeşit kenevir bitkisinin çiçek uçlarının kurutulması ile elde edilir. Latin adı ile Cannabis Sativa’dır ve çağlar boyunca ilaç olarak kullanılagelmiştir. Mesir macununun orjinal tarifinden tutun da içkilere, yemeklere, giysilere kadar kullanım yeri oldukça geniş bir bitkidir. Çok hızlı büyür, atmosferden karbonu çekerek bağlar, toprağı iyileştirir ve aşırı ekonomik bir bitkidir. Bir ağaç ile karşılaştırıldığında çok daha fazla getirisi olan bu bitki günümüzde öcüye çevrilmiştir.

Indica ve Sativa varyantları

Cannabis Sativa’nın bir başka varyantı ise Cannabis Sativa L. (ecnebilerin hemp dediği bitki) olarak adlandırılır. L eklentisi botanist Carl Linnaeus onuruna eklenmiştir. Bu bitkinin ilaç özelliği yoktur ama liflerinden her türlü endüstriyel ürün yapılabilir. Yağ, yakıt, kumaş bunlardan bir kaçıdır. Kenevirli kombuça yurtdışında şu an dükkanlarda satılmakta. Kenevir tohumundan elde edilen yağ ise romatizma kaynaklı ağrıların baş ilacı.

Fransız Jean-Baptiste Lamarck araştırmaları sırasında Cannabis Indica varyantını ve Rus bitki bilimcisi D.E. Janischevisky ise 1924 yılında Cannabis ruderalis varyantını literatüre geçirmiştir. Bu varyantların ikisi de psikoaktif ve sanrısaldır.

Kuru esrar

Batıda sanrısal mantarların kullanıldığı bira ve şaraplar neyse doğuda da esrar aynı amaçlarla kullanılmıştır.

Esrar ruhsal olarak Allah’a, yaratıcıya ulaşmak, gelecekten haber vermek, hastalıkları ve kaygıları yok etmek gibi şamanlar ve halk tarafından bireysel şekilde kullanıldığı ve tarikatların, şeyhlerin gücünü düşürdüğü için lobi yapılarak engellenmiş ve halkın erişiminin önü kesilmiştir. Aynen Bavyera Saflık Yasasının sanrısal mantarlara getirdiği kısıtlama gibi din tarafından yasaklanan bir bitki olmuş.

Özellikle Çin’in kadim şifacıları kenevir bitkisini her türlü iyileştirme için kullanıyorlardı. Hindistan, Afganistan, Fas, Pakistan ve Orta Doğu’da yaygın olarak yetiştirilip kullanılıyordu.

Milattan Önce 4000 yıllarına ait Orta Asya kayıtlarında adı geçer. Eskiden halkın kullandığı kenevir THC (Tetra-Hidro-Kanabinol) açısından zengin değildi. THC kenevire sanrısal ve psikoaktif özelliklerini ekleyen kimyasaldır. Şamanların ise THC miktarını yükseltecek biçimde yetiştirme yaptıkları biliniyor.

12000 yıllık bir geçmişe sahip olduğu ve çıkış yerinin Moğolistan veya Güney Sibirya olduğu düşünülüyor.

M.Ö. 3000 ve 2500 yıllarına ait mezarlarda hatırı sayılır miktarda psikoaktif esrar çıkmış.

Büyük İskender’in Mısır’ı alması ile Avrupaya yayılmış ve oradan da Amerika kıtasına kadar uzanmıştır.

Günümüzde normal bir ottan farksız ve sadece ip, kumaş, kağıt yapmak için olanı da var, ayahueska ayinlerinde aydınlanma için kullanılan psikoaktif versiyonları da.

Amerikan endüstri devrimi sırasında kenevir bitkisinden kağıt, ip, kumaş yapılması öngörülmüş ve hatta raporlar hazırlanmış fakat küresel finans firmalarının işine sekte koyacağı düşünülerek bu fikirler terk edilmiştir. Belki de yağmur ormanlarını koruyacak bir girişim olabilirdi.

Elektrikli arabaların bundan 40-50 sene önce çıkıp birdenbire ortadan kaybolması neden olduysa, kenevirinde yasaklanması ve öcüye çevrilmesi aynı sebeplerdendir. Halbuki yasaklamak yerine lisanslı ve vergili hale getirilse, ekonomiye katkısı çok büyük olurdu.

Eskiden sufilerin (belki de bugün bile) kullandığı da çok iyi biliniyor. Enteresan olarak kenevirin yayılması İslam dininin kabul edilmesi ile Orta Doğu’da hızlanmış. Çünkü alkolü yasaklayan Kuran’ın kenevirden haberi yok.

Ortaçağda Vikingler ve Almanlar baş ve diş ağrısı için kullanıyordu. Ayrıca doğum sırasında kadınlar da kullanıyordu.

Aynen rakı gibi güzel ortamlarda ayarında içilmesi hoş bir etki yaratsa da, terazinin topuzunu kaçırıp içenlerde panik, anksiyete ve korku yaratabilir. Kişinin hayatı ve geçmişi ve THC miktarının yoğunluğuna bağlı olarak farklı deneyimler yaşamasına da neden olabilir.

Umarım bir gün yasallaştırılır da yaptığım bal şaraplarında esrar kullanabilirim.

 

NOT: Yorumlarda satış yapmaya çalışan torbacılar engellenecektir.

KAYNAKLAR

https://www.history.com/topics/crime/history-of-marijuana

http://esrar-ot.blogspot.com/2009/12/esrar-nedir.html

https://www.thrillist.com/vice/30-places-where-weed-is-legal-cities-and-countries-with-decriminalized-marijuana

https://www.livescience.com/48337-marijuana-history-how-cannabis-travelled-world.html

Posted in Permakültür, Türkçe and tagged , , .

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.