Onarıcı ve Sürdürülebilir Tarımın Farkı

Yıllardan beri konvansiyonel tarım yapılan, böcek ve ot ilacı kullanılan, ticari ürün üreten çiftlikler birdenbire sürdürülebilir hale gelemez.

Toprak o kadar hor kullanılmış, mikro-organizmalar ve toprak canlıları o kadar fazla hasar görmüşki sürdürülebilir bir yanı kalmamıştır.

Toprak ve mikro-organizmaların tekrardan hayat bulabilmesi için ilk önce onarıcı tarım yapılmalı, toprak tekrardan “gerçek toprak” olmalıdır.

Yıllardır monokültür yapılan, çeşitli sentetik gübrelerin kullanıldığı, binbir çeşit böcek, mantar, ot ilacının atıldığı bir tarla nasıl normale döndürülebilir?

Bu aşamada Amerikan Tarım Bakanlığından (USDA); böcek ilaçlarının arılara verdiği zararı araştırmasına izin verilmeyen ve bu sebeple de ayrılan, böcek bilimci Jonathan Lundgren‘e kulak verelim.

Lundgren pulluksuz, örtü bitkilerin kullanıldığı, ekim nöbetinin daha da fazla çeşitlendirildiği ve tarım ilaçlarının mümkün olduğunca azaltıldığı onarıcı tarım yöntemlerini destekleyen bir bilim insanı.

Jonathan Lundgren

Onarıcı tarım tamamen organik bir yöntem değil. Bazı ilaçların kullanılması gerekiyor ama araştırmalar gösteriyor ki o ilaçların zararları faydalarından çok daha fazla” diyor Lundgren.

Lundgren Amerikan Tarım Bakanlığından ypatığı çalışmalara izin verilmediği için ayrılmış. Crowd-sourcing ile bir araştırma-geliştirme çiftliği (Blue Dasher Farm) satın almış ve kendi gibi düşünen bir kaç biliminsanını da etrafına toplamış. Bağımsız ve dışarıdan finans almadan araştırma yapmak imkansız. Bir de en büyük kimyasal üreticilerinin ürünlerinin verdiği zararları araştırıyorsanız, hayatınıza dahi kasıt gelebilir.

Onarıcı tarım sadece pulluksuz ve örtü bitkilerin uygulamasından ibaret değil. Ticari ürün büyürken biyo-çeşitliliğin arttırılması esas amaç ve benim bulgularıma göre tarladaki böcek miktarı da çoğalıyor. Böcek miktarının artması böcek ilaçlarının kullanımını da azaltıyor çünkü avcı böcekler ve kuşlar popülasyonu dengede tutuyor” diyor Lundgren.

Ekim Nöbeti bir diğer konu ama ticari çiftliklerde uygulanan ekim nöbeti çok kısıtlı. Soya fasülyesi ve mısır olarak en fazla iki ürün kullanılıyor. Jesse Hall 3 nesildir çiftçi ve onarıcı tarıma girerek önce pulluksuz ve örtü bitkileri kullanmış. Sonra ekim nöbetinde soya fasülyesi ve mısıra arpayıda eklemiş. Arpa ile birlikte avcı böceklerin sayısındaki artış yüzünden böcek ilacı kullanımını azaltmış.Jesse Hall iki yılda toprağını düzeltmiş. Daha iyi su tutan ve gübrelerin akiferlere, akarsulara karışmasını engelleyen bir toprak yapısına kavuşmuş. Babasının ve kendisinin böcek ilaçlarına harcadığı para azaldığı için çok mutlu. Ekim nöbetine arpayı eklemek gibi basit bir değişiklik hem toprağı onarıyor hem de avcı böcekleri çekerek giderleri azaltıyor. Örtü bitkileri ekip zamanı gelince de inekleri şişmanlatmak için otlatmak ek bir gelir elde etmesini de sağlamış.

Jesse Hall çiftliğinin gelir gider tablolarına baktığında, daha az ürün kaldırmasına rağmen kârı iki kat daha fazla çıkmış ve çiftçilik bir iş ise kâr yapmak çok güzel bir olay.

Öyleyse bir kere daha tekrarlayalım; onarıcı tarım için atılması gereken adımlar:

  1. Pulluksuz tarım; toprağı sürerek verdiğimiz zarar çok fazla.
  2. Örtü bitkilerinin kullanımı; toprak hiç bir zaman çıplak kalmamalı.
  3. Ekim Nöbeti uygulamasında biyo-çeşitliliğin arttırılması.

Çok basit çözümler gibi görünse de 2 sene de toprağın düzeleceğini ve akabinde büyükbaş hayvanların entegre edilerek gelir kalemlerinin arttırılmasını sağlayacaksınız.

Onarıcı Tarım ile düzelmeye başlayan yerlerde beş sene içinde sürdürülebilir tarıma geçer. Sürdürülebilir tarım dışarıdan girdi olmadan yapılan tarımdır ve tarım yapılan üst toprağın derinliği gittikçe artar. Onarıcı tarım Fukuoka-San’ın Hinayana anlayışı ise Sürdürülebilir tarım Mahayana anlayışıdır.

Kaynaklar

https://www.mprnews.org/story/2018/11/08/healthy-soil-movement-draws-farmers-not-everyone-digs-it

https://www.mprnews.org/story/2015/12/23/usda-scientist-in-whistleblower-case-starts-research-initiative

Posted in Permakültür, Türkçe and tagged , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.