C#3.0 ve VB9.0

Microsoft C#3.0 ve VB.NET9.0 ile gelecek yeniliklere sitesinde yer vermeye
başladı. Okuyalım öğrenelim. Veritabanından bağımsız olmak üzere her türlü veri
üzerinde işlem yapabilmek için bir dizi standart sorgulama sınıfı oluşturmuşlar.
SQL Server için DLINQ ve XML veri yapıları için de XLINQ.


http://msdn.microsoft.com/netframework/future/linq/


http://msdn.microsoft.com/vbasic/future/


http://msdn.microsoft.com/vbasic/future/default.aspx?pull=/library/en-us/dnvs05/html/vb9overview.asp


http://msdn.microsoft.com/VBasic/Future/LINQ%20Project%20Overview.dochttp://download.microsoft.com/download/9/5/0/9503e33e-fde6-4aed-b5d0-ffe749822f1b/csharp%203.0%20specification.doc


http://www.theserverside.net/news/thread.tss?thread_id=36510

Posted in Bilişim, Türkçe.