Murat Doğan ve Gürkan Yeniçeri ile Irımtüzen sistemler – Bölüm 1

Murat Doğan ile yaptığımız söyleşinin birinci bölümü

Posted in Irımtüzen, Permakültür, Türkçe.

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *